Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert

Gezegend Pasen

Pasen begint met de stem die je wakker roept.
Een nieuw begin.

Zoek die stem in het rumoer;
in het woord van een ander,
in de liefde, in je kind,
in een gedicht, een lied,
je gebed, stilte.

Het nieuwe begint met een ander
die voor jou een wereld opent,
een woord spreekt, je naam roept.
Zoals de Levende op paasochtend
Maria roept in de tuin.

(Bijbel, Johannes 20)

Gezegend Pasen!

 


Wanneer je niet kunt zien,
mag ik dan je oog zijn?
Ik zie misschien wat jij niet ziet.
Zo zijn wij met elkaar
het lichaam van de Heer.

Wanneer je niet kunt horen,
mag ik dan je oor zijn?
Ik hoor misschien wat jij niet hoort.
Zo zijn wij met elkaar
het lichaam van de Heer

Wanneer je niets kunt doen,
mag ik dan je hand zijn?
Ik kan misschien wat jou niet lukt.
Zo zijn wij met elkaar
het lichaam van de Heer.

Wanneer je niet kunt lopen,
mag ik dan je voet zijn?
Ik ga voor jou waar jij niet komt.
Zo zijn wij met elkaar
het lichaam van de Heer.

Wanneer je niet kunt zingen,
mag ik dan je stem zijn?
Ik zing voor jou het hoogste lied.
Zo zijn wij met elkaar
het lichaam van de Heer.

Welkom op de site van de Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert.
De Raad is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke Kerken in Amstelveen-Buitenveldert:

  • Met respect voor elkaars eigenheid en geloofstradities willen de aangesloten kerken gestalte geven aan de oecumenische gemeenschap van de kerken.
  • Vanuit de inspiratie van Jezus Christus, die is gekomen om te dienen, wil de Raad meewerken aan het welzijn van onze samenleving. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor wie in de marge van de samenleving terechtkomen.

Hiernaast ziet u de lidkerken, en kunt u naar de site van die kerken of u kunt daar informatie over vinden.

Tot de vele werkzaamheden van de Raad behoren de activiteiten die ontwikkeld worden in de Vredesweek en in de Week van de Eenheid.
Onder auspiciën van de Raad worden gebedswakes georganiseerd, evenals de Pinkstervespers, de oecumenische vroegdiensten en de cantatediensten. Andere activiteiten die onder de Raad vallen zijn onder andere de actie Vrijheidsbrief, het godsdienstonderwijs op openbare scholen (IKOS-NPB), de actie Kerken in Actie tegen de 24-uurs-economie, de werkgroep Kledingproject Vluchtelingen.

De leden van de Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert

Gebed

God,
Voor de vruchten van de oecumene danken wij U.
Oude vijandschap en na-ijver zijn overwonnen.
In uw Zoon weten we ons verbonden
als zussen en broers van het ene lichaam.

Toch zijn we nog steeds niet aangekomen.
Sommigen haken teleurgesteld of geërgerd af.
Anderen laat het oecumenisch werk,
gave van uw Geest, onverschillig en koud.

Om nieuwe moed tot oecumene bidden wij U,
opdat wij als leerlingen van uw Zoon,
de weg naar U en elkaar blijven zoeken.

Om de kracht van uw Geest bidden wij U.
Verlicht ons om wat ons nog verdeelt te overwinnen
en de band van gemeenschap te herstellen.

(lichte bewerking van woorden van Geert van Dartel)

Geef een reactie