Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert

logo oecumeneWelkom op de website van de Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert.
De Raad is een open overleg- en com-municatieplatform van christelijke Kerken in Amstelveen-Buitenveldert:

  • Met respect voor elkaars eigenheid en geloofstradities willen de aangesloten kerken gestalte geven aan de oecumenische gemeenschap van de kerken.
  • Vanuit de inspiratie van Jezus Christus, die is gekomen om te dienen, wil de Raad meewerken aan het welzijn van onze samenleving. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor wie in de marge van de samenleving terechtkomen.

Rechts ziet u de lidkerken, en kunt u naar de site van die kerken of u kunt daar informatie over vinden.

Links treft u de activiteiten aan, die in oecumenisch verband plaatsvinden.

Tot de vele werkzaamheden van de Raad behoren de activiteiten die ontwikkeld worden in de Vredesweek en in de Week van de Eenheid.
Onder auspiciën van de Raad worden gebedswakes georganiseerd, evenals de Pinksternovene, de oecumenische vroegdiensten en de cantatediensten. Andere activiteiten die onder de Raad vallen zijn onder andere de actie Vrijheidsbrief, het godsdienstonderwijs op openbare scholen (IKOS-NPB), de actie Kerken in Actie tegen de 24-uurs-economie, de werkgroep Kledingproject Vluchtelingen.

De leden van de Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert