Psalmgebed Prof. Schillebeeckx

Zijt Gij alleen een God
Die in de nabijheid is;
Jer. 23, 23
Gij zijt een verborgen God. Jes. 45, 15
Of verbergt Gij voor ons uw gelaat,
Om te zien hoe het ons dan vergaat?

Deut. 32, 20
En toch:
Gij bedroeft en vernedert niet.

Klaagl. 3, 33
Gij laat U zoeken door hen
Die niet naar U vragen,
Gij laat U vinden door hen
Die U niet zoeken.
Jes. 65, 1
Heer ik geloof.
Kom mijn ongeloof te hulp.

Mc. 9, 24b
En leer mij, arme dwaas,
Hoe dat ik bidden moet.

(Guido Gezelle)