Aktie vrijheidsbrief

schrijfactie
juni 2019
download de brief
download de informatie

De Aktie Vrijheidsbrief wordt al meer dan vijfentwintig jaar gehouden in een groot aantal kerken in Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert. Maandelijks wordt een schrijfactie georganiseerd voor mensen ergens in de wereld die ten onrechte of zonder eerlijk proces worden gevangen gehouden. Of als marteling en het onthouden van medische behandeling aan de orde is. Deze actie is vergelijkbaar met de schrijfacties die Amnesty International houdt.

log Amnesty InternationalEen werkgroep kiest maandelijks uit het aanbod van Amnesty één of meer personen in een bepaald land. Het gaat hierbij uitsluitend om mensen waarvan Amnesty heeft kunnen vaststellen dat zij geen geweld hebben gebruikt en ook niet hebben opgeroepen tot gebruik van geweld. Verder wordt er geen onderscheidt gemaakt naar ras, geloof etnische achtergrond etc. Dit betekent concreet dat de actie dus niet alleen voor christenen wordt gevoerd, maar ook voor anders-gelovigen of niet-gelovigen.

Elke derde zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt in de deelnemende kerken de over te schrijven of voorgedrukte brief te koop aangeboden voor € 1,05. Naast de vertaling van de brief die meestal in het engels is, wordt ook achtergrondinformatie gegeven over het betreffende land. Met de voorgedrukte brief wordt tegemoet gekomen aan de wens van ouderen die moeite hebben met het schrijven van een andere taal en aan hen die geen tijd hebben de brief over te schrijven.

Voor de verkoop van de brieven in de kerken zijn de zgn. subgroepsleden. Dit zijn mensen die binnen hun kerk de verkoop regelen. Vaak hebben zij weer hulp van andere gemeenteleden en parochianen.

Het initiatief voor de Aktie Vrijheidsbrief werd destijds genomen door een aantal jongeren uit de Bankraskerk. Nadat zij geloofsbelijdenis hadden gedaan wilden zij op een concrete en zinvolle manier uiting geven aan hun geloofsovertuiging en kwamen zij op het idee een schrijfactie te starten.

De deelnemende kerken zijn:
– Paas-/Adventkerk
– Kruiskerk
– Pelgrimskerk
– De Goede Herder
– Titus Brandsmakerk
– Augustinuskerk

Maandelijks worden er in totaal ca. 325 brieven verkocht waarvan iets meer dan de helft voor-bedrukt is. Dikwijls geven de mensen meer dan de gevraagde € 1,00 en blijft er aan het eind van het jaar genoeg geld over om een bepaald bedrag aan één of meer goede doelen te schenken.

 

Geef een reactie