Sam’s kledingactie levert 6000 kg op

Sam's kledingactie

Opbrengst Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
De Kledinginzameling die op zaterdag 25 april werd gehouden heeft ruim 6000 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd, substantieel meer dan vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank!

Met deze kledingdonatie kunnen op meerdere plaatsen mensen aan goedkope kleding worden geholpen. De gelden die zijn verworven besteed Mensen in Nood aan het beschermen van kwetsbare dorpen in Bangladesh tegen overstromingen, onder andere door het bouwen van degelijke dijken.

Oecumenische samenkomst Dodenherdenking

Oecumenische samenkomst op maandagavond 4 mei

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument in het Broersepark op maandag 4 mei om 18.30 uur een oecumenische bijeenkomst. Een half uur van gedenken met enkele liederen, gebeden en een overweging. We staan stil bij de onvanzelfsprekende vrijheid.

Plaats van samenkomst  is het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140. Voorgangers zijn Pastor Tom Buitendijk en Ds. Gert Jan de Bruin. Aansluitend aan het oecumenisch avondgebed is er een stille tocht naar het monument.

zaterdag 25 april Kledinginzameling

Sam’s Kledinginzameling voor
Mensen in Nood

Op zaterdag 25 april tussen 9.30 en 12.00 uur kunt u nog goed draagbare kleding en schoeisel aanleveren, evenals huishoudtextiel: dekens, lakens, handdoeken, tafelkleden, gordijnen.  Aanleveren in gesloten vuilniszakken of goed gesloten dozen. Ook brillen zijn van harte welkom, graag apart inleveren. De inzamelpunten op 25 april aanstaande zijn:

Urbanuskerk Noorddammerlaan 126 Amstelveen
Dagcentrum Ons 2e thuis Augusta de Witlaan 2 Amstelveen
Heilige Geestkerk Haagbeuklaan 3 Amstelveen
Paaskerk Augustinsupark 1 Amstelveen
Kruiskerk van der Veerelaan 30a Amstelveen
Titus Brandsmakerk westelijk Halfrond 1 Amstelveen
Augustinuskerk Amstelveensweg 965 Buitenveldert
Pelgrimskerk van Boshuizenstraat 560 Buitenveldert

De opbrengst van de kledinginzameling gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Meer informatie vindt u op de websites van de meewerkende kerken en op de landelijke website www.samskledingactie.nlLees “zaterdag 25 april Kledinginzameling” verder

KERK & WMO in Noord-Holland

Uitnodiging voor de tweede netwerkbijeenkomst

Op woensdag 29 april 2015 te Haarlem

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede netwerkbijeenkomst van mensen die én lokaal betrokken zijn bij de vorming van de WMO in de gemeenten én bij een kerk, in de provincie Noord-Holland. Sommige van u hebben zich al opgegeven naar aanleiding van de vooraankondiging van deze bijeenkomst in februari. Met deze uitnodiging willen we ook hen bereiken die wel belangstelling hebben, maar aan wie de aankondiging van deze bijeenkomst is voorbij gegaan. Ook als u de eerste keer niet geweest bent, bent u van harte welkom. De uitnodiging gaat uit van de Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland, de Oecumenische Stichting Maatschappelijk Activeringswerk Noord-Holland (OSMA) en de CaritasDienst Diocesane Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De vorige keer hebben we afgesproken dat het fijn is om twee keer per jaar elkaar te treffen. Het werk en ook het contact met de gemeente moet lokaal gebeuren, maar het is wel goed om van tijd tot tijd van elkaars ervaringen te leren. Dat is ook wat we in deze tweede bijeenkomst willen gaan doen. Er is gelegenheid om in een kleinere groep ervaringen uit te wisselen. Mevrouw Mona Keijzer, lid van de Tweede Kamer voor het CDA is ook aanwezig en luistert mee. Aan het eind van de avond zal zij kort reageren op alles wat gezegd is en voor u de gelegenheid om signalen door te geven. Aan het eind van de bijeenkomst zal Kor Berghuis, adviseur van OSMA, iets vertellen over de nieuwe cursus: Kijken, Zien & Doen, een cursus over het signaleren van noden. Een cursus die we aanbieden omdat in de vorige bijeenkomst meerdere malen is opgemerkt dat we niet altijd goed zicht hebben op wat er speelt. Burret Olde, gemeenteadviseur PKN vertelt iets over de mogelijkheden van Kerk in Actie om kerken die een noodfonds te helpen bij het verbeteren of starten van een noodfonds.

AGENDA

  1. Welkom en kennismaking door Ernst Meyknecht (Caritas)
  2. Doel van deze bijeenkomst
    • Uitwisselen en reflectie op de gevolgen van de veranderingen in het sociale domein
    • Trekken van conclusies met betrekking tot gezamenlijke actie of ondersteuning
  3. Korte inleiding over de eerste maanden na de invoering van de Wmo en andere regelingen door Kor Berghuis
  4. Uitwisselen van de eerste ervaringen en kleine groepen.
  5. Reflectie op de uitkomsten van de gesprekken door mevrouw Mona Keijzer, lid van de Tweede Kamer voor het CDA.
  6. Afspraken

PRAKTISCH

Datum: woensdag 29 april 2015
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats Nieuwe Groenmarkt 22
2111 TW  Haarlem
Telefoon: 023 – 534 28 91

Aan- en afmelding

In verband met de logistiek is het prettig als u uw aanwezigheid definitief wilt bevestigen of als u aangeeft niet te kunnen. U kunt dat doen bij: Ernst Meyknecht, Diocesane Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Telefoon: 023 – 511 26 00

Bereikbaarheid Stem in de Stad

Auto

Parkeren in parkeergarage Raaks, Zijlvest 45 te Haarlem
Lopen: Richting Centrum via Zuidstraat, linksaf Gedempte Oude Gracht op Bij tweede straat rechtsaf de Zijlstraat in, Na 50 meter links de Nieuwe Groenmarkt. Ongeveer 10 minuten lopen.

Openbaar Vervoer

Vanaf station NS , richting centrum, Kruisweg en Kruisstraat aflopen tot aan de HEMA, Rechtsaf de Nieuwe Groenmarkt op Nr. 22 is Stem in de Stad. Ongeveer 10 minuten lopen.

Op weg naar Pinksteren

De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!
Op zes avonden bent u van harte welkom in onderstaande kerken om u voor te bereiden op het Pinksterfeest.

datum aanvang plaats
maandag
18 mei
19.30 uur H. Geestkerk,
Haagbeuklaan 1
dinsdag
19 mei
19.30 uur Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
woensdag
20 mei
19.30 uur Het Apostolisch Genootschap,
Graaf Aelbrechtlaan 138
donderdag
21 mei
19.30 uur De Goede Herderkerk,
Van Boshuizenstraat 420
vrijdag
22 mei
19.30 uur Paaskerk,
Augustinuspark 1
zaterdag
23 mei
19.00 uur De Kruiskerk,
Van der Veerelaan 30 A

Na deze slotviering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje.

VEERTIG-DAGEN-TIJD 2015

Bezinning in de 40-dagen-tijd 

 in de Titus Brandsmakerk

Wasili Wasin
Wasili Wasin

Onze opgang naar Pasen vraagt er om dat wij stil staan op onze weg.   

Bezinning en gebed, ontmoeting met anderen kunnen kostbare momenten zijn.

Het Oecumenisch Beraad Amstelveen – Noord heeft het volgende aanbod.

Woensdag 18 februari
17.00 uur

Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering. Asoplegging.

Lees “VEERTIG-DAGEN-TIJD 2015” verder

Overdenking gebedsweek voor de Eenheid 2015

Psalm 63; Jesaja 12;
Johannes 4: 7-15
22 januari 2015

Gemeente van Jezus Christus, mensen van God,

Dorst? Week van GebedDorst? Dat is dit jaar het thema van de Week van gebed voor de eenheid.
Het klinkt door in de verschillende lezingen:
God, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water (Psalm 63).
Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding (Jesaja 12).
Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft (Johannes 4).
Ik beperk mij tot deze laatste lezing.
Letterlijke dorst zoals in een heet en droog land als Brazilië – van waar het thema ons is aangereikt – zullen we in Nederland niet zo vaak hebben. Maar we kennen wel een dorst naar zingeving, naar spiritualiteit. Lees “Overdenking gebedsweek voor de Eenheid 2015” verder

Oecumenische viering gebedsweek voor de Eenheid

Dorst?Donderdag 22 januari
19:00 uur
Titus Brandsma­kerk, Westelijk Halfrond 1

Van 18 t/m 25 januari 2015 wordt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen gehouden.
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee: in Nederland waren dat er afgelopen jaar zo’n 200.000. Het thema “Dorst” (Johannes 4 : 7) voor deze Week van gebed is ons aangereikt uit Brazilië.

De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag , want dan hoopte ze geen van de vrouwen die over haar roddelde tegen te komen.
Jezus knoopte een gesprek aan, niet met een preek maar met een verzoek: “Wil je me te drinken geven?” Hij heeft zelf dorst en hij spreekt over de behoefte aan levend water.
Elk mens heeft dorst-dorst naar levend water: dat zijn de twee facetten die in deze Week van Gebed terugkeren. En wellicht doen we samen biddend, de ontdekking dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de bron.
Komt u ook?