Ruim 5100 kilo kleding voor Sams Kledingactie

Ruim 5100 kilo kleding voor Sams Kledingactie voor Mensen in Nood

logo Sam's kledingactieDe jaarlijkse kledinginzameling die op zaterdag 23 april werd gehouden, heeft ruim 5100 kilo kleding en huishoudtextiel opgeleverd. Alle kledinggevers en inzamelaars hartelijk dank!
Met de opbrengst levert Cordaid Mensen in Nood een bijdrage in het beschermen van kwetsbare dorpen tegen overstromingen in Bangladesh, onder andere door het bouwen van degelijke dijken en evacuatiecentra.

Op weg naar Pinksteren…

Vieringen ‘Op weg naar Pinksteren…’ 19.30 uur tot 20.00 uur
De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!
Op vijf avonden bent u van harte welkom in onderstaande kerken om u voor te bereiden op het Pinksterfeest.

datum locatie
maandag 9 mei H. Geestkerk, Haagbeuklaan 1
dinsdag 10 mei Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560
woensdag 11 mei Paaskerk, Augustinuspark 1
donderdag 12 mei Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965
vrijdag 13 mei Kruiskerk, Van der Veerelaan 30 A

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op 23 april

logo Sam's kledingactieSam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 23 april a.s. tussen 9.30 en 12.00 uur

Uw (oude) zomer- en/of winterkleding, schoenen en huishoudtextiel kunt u inleveren in gesloten zakken of dozen bij

 • de Paaskerk;
 • Dagcentrum Ons Tweede Thuis (Westwijk);
 • Urbanuskerk;
 • Heilige Geestkerk;
 • Kruiskerk;
 • Titus Brandsmakerk;
 • Augustinuskerk en
 • Pelgrimskerk.

Via gecertificeerde sorteerbedrijven vindt de kleding zijn weg naar markten in Afrika, Azië en Oost-Europa. Mensen in Nood is ook aanwezig bij de vluchtelingenopvang in Griekenland. Dit jaar gaat de financiële opbrengst naar Bangladesh. Daar worden duurzame dijken aangelegd tegen de jaarlijkse verwoestende overstromingen; tevens wordt de bevolking betrokken bij een goede voorbereiding om dergelijke rampen het hoofd te bieden.

Verdere informatie over de actie in Amstelveen en Buitenveldert:
Mareke Kniep, tel. 020 – 6435765 of
Gerard Kolder, tel. 020 – 6410720.
Zie ook  www.samskledingactie.nl 

 Sam's kledingactie

Afscheid Tom Buitendijk en Gery de Vries

Tom Buitendijk OCarm. en Gery de VriesIn de vergadering van 11 januari 2016 heeft de Raad van Kerken Buitenveldert afscheid genomen van haar voorzitter pastor Tom Buitendijk en haar penningmeester Gery de Vries. Beiden hebben zich jarenlang in gezet voor de oecumene.
In vriendelijke en vrolijke toespraken werden zij bedankt. De dankbaarheid werd onderstreept door een boek en een bos bloemen.
Hoewel de Raad kleiner is geworden, gaan de overige leden door. “De oecumenische beweging kan worden vertraagd, maar niet gestopt.”

Burgemeester roemt maatschappelijke functie kerken

bron: Amstelveen Dichtbij

Mirjam van ’t Veld heeft de klok van de Amstelveense Kruiskerk geluid. De burgemeester vroeg op deze manier net als verschillende bekende Nederlanders aandacht voor de maatschappelijke betekenis van de kerk.

Op zaterdag 16 januari klonken rond het middaguur door heel Nederland de kerkklokken. Die werden met een druk op de knop, een slag op de gong of een slinger aan het klokkentouw geluid om zo de Actie Kerkbalans van start te laten gaan. Burgemeester Van ’t Veld luidde symbolisch de klok in de Kruiskerk in Amstelveen. “Burgemeester roemt maatschappelijke functie kerken” verder lezen

Sam’s kledingactie levert 6000 kg op

Sam's kledingactie

Opbrengst Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
De Kledinginzameling die op zaterdag 25 april werd gehouden heeft ruim 6000 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd, substantieel meer dan vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank!

Met deze kledingdonatie kunnen op meerdere plaatsen mensen aan goedkope kleding worden geholpen. De gelden die zijn verworven besteed Mensen in Nood aan het beschermen van kwetsbare dorpen in Bangladesh tegen overstromingen, onder andere door het bouwen van degelijke dijken.

Oecumenische samenkomst Dodenherdenking

Oecumenische samenkomst op maandagavond 4 mei

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument in het Broersepark op maandag 4 mei om 18.30 uur een oecumenische bijeenkomst. Een half uur van gedenken met enkele liederen, gebeden en een overweging. We staan stil bij de onvanzelfsprekende vrijheid.

Plaats van samenkomst  is het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140. Voorgangers zijn Pastor Tom Buitendijk en Ds. Gert Jan de Bruin. Aansluitend aan het oecumenisch avondgebed is er een stille tocht naar het monument.

zaterdag 25 april Kledinginzameling

Sam’s Kledinginzameling voor
Mensen in Nood

Op zaterdag 25 april tussen 9.30 en 12.00 uur kunt u nog goed draagbare kleding en schoeisel aanleveren, evenals huishoudtextiel: dekens, lakens, handdoeken, tafelkleden, gordijnen.  Aanleveren in gesloten vuilniszakken of goed gesloten dozen. Ook brillen zijn van harte welkom, graag apart inleveren. De inzamelpunten op 25 april aanstaande zijn:

Urbanuskerk Noorddammerlaan 126 Amstelveen
Dagcentrum Ons 2e thuis Augusta de Witlaan 2 Amstelveen
Heilige Geestkerk Haagbeuklaan 3 Amstelveen
Paaskerk Augustinsupark 1 Amstelveen
Kruiskerk van der Veerelaan 30a Amstelveen
Titus Brandsmakerk westelijk Halfrond 1 Amstelveen
Augustinuskerk Amstelveensweg 965 Buitenveldert
Pelgrimskerk van Boshuizenstraat 560 Buitenveldert

De opbrengst van de kledinginzameling gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Meer informatie vindt u op de websites van de meewerkende kerken en op de landelijke website www.samskledingactie.nl“zaterdag 25 april Kledinginzameling” verder lezen

KERK & WMO in Noord-Holland

Uitnodiging voor de tweede netwerkbijeenkomst

Op woensdag 29 april 2015 te Haarlem

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede netwerkbijeenkomst van mensen die én lokaal betrokken zijn bij de vorming van de WMO in de gemeenten én bij een kerk, in de provincie Noord-Holland. Sommige van u hebben zich al opgegeven naar aanleiding van de vooraankondiging van deze bijeenkomst in februari. Met deze uitnodiging willen we ook hen bereiken die wel belangstelling hebben, maar aan wie de aankondiging van deze bijeenkomst is voorbij gegaan. Ook als u de eerste keer niet geweest bent, bent u van harte welkom. De uitnodiging gaat uit van de Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland, de Oecumenische Stichting Maatschappelijk Activeringswerk Noord-Holland (OSMA) en de CaritasDienst Diocesane Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De vorige keer hebben we afgesproken dat het fijn is om twee keer per jaar elkaar te treffen. Het werk en ook het contact met de gemeente moet lokaal gebeuren, maar het is wel goed om van tijd tot tijd van elkaars ervaringen te leren. Dat is ook wat we in deze tweede bijeenkomst willen gaan doen. Er is gelegenheid om in een kleinere groep ervaringen uit te wisselen. Mevrouw Mona Keijzer, lid van de Tweede Kamer voor het CDA is ook aanwezig en luistert mee. Aan het eind van de avond zal zij kort reageren op alles wat gezegd is en voor u de gelegenheid om signalen door te geven. Aan het eind van de bijeenkomst zal Kor Berghuis, adviseur van OSMA, iets vertellen over de nieuwe cursus: Kijken, Zien & Doen, een cursus over het signaleren van noden. Een cursus die we aanbieden omdat in de vorige bijeenkomst meerdere malen is opgemerkt dat we niet altijd goed zicht hebben op wat er speelt. Burret Olde, gemeenteadviseur PKN vertelt iets over de mogelijkheden van Kerk in Actie om kerken die een noodfonds te helpen bij het verbeteren of starten van een noodfonds.

AGENDA

 1. Welkom en kennismaking door Ernst Meyknecht (Caritas)
 2. Doel van deze bijeenkomst
  • Uitwisselen en reflectie op de gevolgen van de veranderingen in het sociale domein
  • Trekken van conclusies met betrekking tot gezamenlijke actie of ondersteuning
 3. Korte inleiding over de eerste maanden na de invoering van de Wmo en andere regelingen door Kor Berghuis
 4. Uitwisselen van de eerste ervaringen en kleine groepen.
 5. Reflectie op de uitkomsten van de gesprekken door mevrouw Mona Keijzer, lid van de Tweede Kamer voor het CDA.
 6. Afspraken

PRAKTISCH

Datum: woensdag 29 april 2015
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats Nieuwe Groenmarkt 22
2111 TW  Haarlem
Telefoon: 023 – 534 28 91

Aan- en afmelding

In verband met de logistiek is het prettig als u uw aanwezigheid definitief wilt bevestigen of als u aangeeft niet te kunnen. U kunt dat doen bij: Ernst Meyknecht, Diocesane Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Telefoon: 023 – 511 26 00

Bereikbaarheid Stem in de Stad

Auto

Parkeren in parkeergarage Raaks, Zijlvest 45 te Haarlem
Lopen: Richting Centrum via Zuidstraat, linksaf Gedempte Oude Gracht op Bij tweede straat rechtsaf de Zijlstraat in, Na 50 meter links de Nieuwe Groenmarkt. Ongeveer 10 minuten lopen.

Openbaar Vervoer

Vanaf station NS , richting centrum, Kruisweg en Kruisstraat aflopen tot aan de HEMA, Rechtsaf de Nieuwe Groenmarkt op Nr. 22 is Stem in de Stad. Ongeveer 10 minuten lopen.