Op weg naar Pinksteren

De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!
Op zes avonden bent u van harte welkom in onderstaande kerken om u voor te bereiden op het Pinksterfeest.

datum aanvang plaats
maandag
18 mei
19.30 uur H. Geestkerk,
Haagbeuklaan 1
dinsdag
19 mei
19.30 uur Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
woensdag
20 mei
19.30 uur Het Apostolisch Genootschap,
Graaf Aelbrechtlaan 138
donderdag
21 mei
19.30 uur De Goede Herderkerk,
Van Boshuizenstraat 420
vrijdag
22 mei
19.30 uur Paaskerk,
Augustinuspark 1
zaterdag
23 mei
19.00 uur De Kruiskerk,
Van der Veerelaan 30 A

Na deze slotviering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje.

VEERTIG-DAGEN-TIJD 2015

Bezinning in de 40-dagen-tijd 

 in de Titus Brandsmakerk

Wasili Wasin
Wasili Wasin

Onze opgang naar Pasen vraagt er om dat wij stil staan op onze weg.   

Bezinning en gebed, ontmoeting met anderen kunnen kostbare momenten zijn.

Het Oecumenisch Beraad Amstelveen – Noord heeft het volgende aanbod.

Woensdag 18 februari
17.00 uur

Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering. Asoplegging.

Lees “VEERTIG-DAGEN-TIJD 2015” verder

Overdenking gebedsweek voor de Eenheid 2015

Psalm 63; Jesaja 12;
Johannes 4: 7-15
22 januari 2015

Gemeente van Jezus Christus, mensen van God,

Dorst? Week van GebedDorst? Dat is dit jaar het thema van de Week van gebed voor de eenheid.
Het klinkt door in de verschillende lezingen:
God, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water (Psalm 63).
Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding (Jesaja 12).
Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft (Johannes 4).
Ik beperk mij tot deze laatste lezing.
Letterlijke dorst zoals in een heet en droog land als Brazilië – van waar het thema ons is aangereikt – zullen we in Nederland niet zo vaak hebben. Maar we kennen wel een dorst naar zingeving, naar spiritualiteit. Lees “Overdenking gebedsweek voor de Eenheid 2015” verder

Oecumenische viering gebedsweek voor de Eenheid

Dorst?Donderdag 22 januari
19:00 uur
Titus Brandsma­kerk, Westelijk Halfrond 1

Van 18 t/m 25 januari 2015 wordt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen gehouden.
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee: in Nederland waren dat er afgelopen jaar zo’n 200.000. Het thema “Dorst” (Johannes 4 : 7) voor deze Week van gebed is ons aangereikt uit Brazilië.

De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag , want dan hoopte ze geen van de vrouwen die over haar roddelde tegen te komen.
Jezus knoopte een gesprek aan, niet met een preek maar met een verzoek: “Wil je me te drinken geven?” Hij heeft zelf dorst en hij spreekt over de behoefte aan levend water.
Elk mens heeft dorst-dorst naar levend water: dat zijn de twee facetten die in deze Week van Gebed terugkeren. En wellicht doen we samen biddend, de ontdekking dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de bron.
Komt u ook?

archief 2009 – 2012

Overdenking H.U. de Vries, Pinksternoveen Pelgrimskerk, 25 mei 2012  lezing: Efeziërs 2:11-22

verslag vergadering Raad van Kerken maart 2012

 

verslag vergadering Raad van Kerken september 2011

jaarverslag WOU 2009

inleiding Gery de Vries betreffende Scheiding van Kerk en Staat mei 2010

verslag vergadering Raad van Kerken mei 2010

verslag vergadering Raad van Kerken april 2010

verslag vergadering Raad van Kerken oktober 2009

verslag vergadering Raad van Kerken september 2009

verslag vergadering Raad van Kerken februari 2009

verslag vergadering Raad van Kerken januari 2009