Samen goed voor elkaar

Op zaterdag 6 mei 2017 wordt van 9.30 – 12.00 uur vindt Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. De jaarlijkse kledinginzameling wordt als oecumenisch project van Caritas en de Protestantse Diaconie van harte bij u aanbevolen.

Mareke Kniep

Bent u de plek waar onverschilligheid eindigt en ‘samen goed voor elkaar’ begint? Samen vereist ontmoeting en ontmoeting vereist verbondenheid, geven en delen. En dat heeft gevolgen voor ons dagelijks leven. Zo ook voor de vraag: wat kan mijn nog draagbare kleding die ik om welke reden dan ook wil opruimen, nog betekenen? Kan ik mijn kleding een duurzaam en verantwoord ‘tweede leven’ geven? Dat kan: Kleding en schoenen (schoon en nog draagbaar), huishoudtextiel (handdoeken, gordijnen, linnengoed) en brillen (apart afgeven) kunt u inleveren bij de jaarlijkse inzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Deze landelijke organisatie houdt in Amstelveen al meer dan 20 jaar een gecertificeerde inzameling.

De ingezamelde goederen worden verkocht aan gecertificeerde sorteerbedrijven

Kleding wordt op kwaliteit en soort gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten o.a. in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled, o.a. tot nieuwe kleding!

De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan een wederopbouwprogramma in Nepal voor 500 gezinnen

500 gezinnen die door aardbevingen en overstromingen in 2015 getroffen werden, worden door Cordaid Mensen in Nood geholpen met onderdak, water en sanitaire voorzieningen. Cordaid zorgt ervoor dat de Nepalezen weer zelfredzaam worden. Daarom wordt het wederopbouwprogramma met Nepalese partnerorganisaties uitgevoerd. Het programma bestaat onder meer uit beroepstrainingen- om weer inkomen te verwerven- en een verantwoord gebruik van water bij voedselverbouw.

Sam’s Kledingactie op
zaterdag 6 mei a.s. 9.30 – 12.00uur

Wat nemen wij graag in ontvangst: kleding, schoenen, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, gordijnen, tafelkleden etc.), brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken of dozen, brillen apart afgeven.
Waar vindt u inzamelpunten:

  • Dagcentrum Ons Tweede Thuis (Augusta de Witlaan 2, Westwijk);
  • Paaskerk;
  • Kruiskerk
  • Pelgrimskerk
  • Augustinuskerk
  • Titus Brandsmakerk
  • Urbanuskerk (Bovenkerk).

Uw bijdrage aan Sam’s Kledingactie : ‘Samen goed voor elkaar’: verantwoord én met compassie voor de medemens uw oude kleding, schoenen, huishoudtextiel en brillen doneren. We hopen op een mooie opbrengst!

Zie ook www.samskledingactie.nl

 

Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede

Wat kan een pelgrimage van gerechtigheid en vrede voor je persoonlijk betekenen? En hoe kan je het een plek geven in je omgeving? De taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede heeft een handleiding van de Wereldraad over dit soort vragen vertaald en biedt de teksten aan via de website. Kees Nieuwerth wijst als voorzitter van de taakgroep in een brief aan plaatselijke raden van kerken op het belang van het materiaal.
‘We bieden u deze handleiding aan in de hoop dat dit u mag inspireren om ook op lokaal vlak aan deze wereldwijde pelgrimage deel te gaan nemen’. Nieuwerth vraagt de raden tegelijk om lokale voorbeelden en om verhalen, zodat de raden elkaar daarmee inspireren. ‘Wij zullen die graag op de website van de Raad van Kerken plaatsen als aansporing voor anderen!’, zegt Kees Nieuwerth.

Margarithe Veen is één van de personen die de tekst heeft overgezet. Je komt in het materiaal heel praktische suggesties tegen. ‘Wanneer u voor het eerst samenkomt, vraag mensen iets mee te nemen dat voor hen te maken heeft met een pelgrimage. Daarbij kan gedacht worden aan: gebeden, gedichten, liederen, een symbolisch beeld, souvenir, etc.’
Ook suggesties voor Bijbelreflectie en concreet uitgewerkte gebeden zijn opgenomen. In totaal gaat men uit van drie bijeenkomsten, maar dat kan je natuurlijk zelf aanpassen. Een voorbeeld van een gebed:

God is bij ons, iedere stap,
Jezus met ons, op iedere heuvel,
De Geest met ons op iedere stroom, landtong, top en grasveld;
Op iedere zee en ieder land, ieder moeras en iedere weide,
Iedere keer wanneer wij liggen
en iedere keer wanneer wij opstaan.
In de diepte van de golven en op de toppen ervan,
Iedere stap van onze reis die we gaan.

Klik hier voor de complete handleiding

Foto: Pelgrimage tijdens de laatste ontmoeting van de Wereldraad in Trondheim

Gery de Vries overleden

Tom Buitendijk OCarm. en Gery de VriesBegin dit jaar hebben we in de Raad afscheid genomen van Gery.

We wisten van haar gevecht voor haar gezondheid, die ze de laatste jaren voerde.

Gery heeft zich voor vele maatschappelijke en kerkelijke belangen sterk gemaakt.

Zij stond voor emancipatie binnen de kerken, oecumene en nieuw elan van de Raad.

Wij zijn dankbaar voor haar overtuiging, betrokkenheid, vasthoudendheid en voortvarendheid. 

Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert

Viering en afscheid Tom Buitendijk OCarm.

Tom Buitendijk OCarm.Uitnodiging voor de afscheidsviering van Tom Buitendijk in de Titus Brandsmakerk op 24 april a.s.

Graag tot 24 april.

Met vriendelijke groet
Ank Jonker
Coördinator Titus Brandsma

[gview file=”http://www.rkamstelland.nl/wp-content/uploads/2016/04/Uitnodiging-Tom-Buitendijk.pdf” height=”600px” width=”100%” save=”1″]