St. Annaparochie

Algemeen

administrator T.F. Buitendijk O.Carm.
Westelijk Halfrond 1-A
1183 HN Amstelveen
(020) 641 63 01
secretariaat Amsterdamseweg 20-22
1182 HD Amstelveen
(020) 641 22 25
(graag op dinsdag bellen)
kerkgebouw Annakerk
Amsterdamseweg 20-22
1182 HD Amstelveen
(020) 641 22 25
De rooms-katholieke parochie de Heilige Anna heeft de St. Anna-kerk als haar kerkelijk centrum.
Anna te Drieën Anna staat bekend als de moeder van Maria moeder van Jezus. De verering van de heilige Anna is al zeer oud. Al in 550 werd in Constantinopel een Annakerk gebouwd. In 1558 werd haar feestdag (26 juli) voor heel de kerk vastgelegd. Ze wordt veelal samen met Maria en Jezus afgebeeld als 'Anna te drieën'.
openbaar vervoer

Openbaar vervoer:
Buslijn: 66

 

 

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Informatie: ons parochieblad Trefpunt verschijnt 6 keer per jaar.
Vieringen Eucharistie- vieringen zondag 10.00 uur
Koor

Het Sint Franciscuskoor is het parochieel zangkoor van de H. Annaparochie. Het koor is een gemengd koor en heeft circa 30 leden. Het koor staat onder leiding van organist/dirigent Enrique Lopez Corton Facal. (www.enriquelopez.nl). Het koor kent een jarenlange traditie en richt zich met name op het klassieke repertoire, Latijn en Gregoriaans.

Het koor verzorgt de vieringen op de zondagen. De repetities zijn iedere dinsdagavond om 20.00 tot 22.00 uur
in de Annakerk.

Graag verwelkomen wij nieuwe leden.
U kunt zich aanmelden bij een van de onderstaande bestuursleden of op de repetitieavond.

Alfred Besselink
020 - 641 60 12,
Piet Verschragen
020 - 453 69 00.

   

 

 

Een terugblik

Op 4 januari 1921 verzoekt Mgr. Callier, de bisschop van Haarlem een parochie te stichten in Amstelveen. Op 4 augustus 1924 wordt de Annaparochie officieel opgericht, wordt kapelaan Meijnema tot bouwpastoor benoemd en worden de parochie-grenzen vastegesteld. De architecten J. Hendriks en N. Beers krijgen opdracht tot het maken van een ontwerp voor de parochiekerk. Op 23 augustus 1928 wordt de kerk door Mgr. Aengenent ingewijd. De eerste Amstelveense parochie is een feit.

De Annaparochie komt ongeschonden na de oorlog, zij het dat de klokken (Petrus en Johannes) vervangen moeten worden. Eind 1956 telt men 5765 parochianen. De oprichting van de parochies de Heilige Geest en de Carmel doet dit aantal afslanken.

De parochie nu

Tegenwoordig is onze parochie een rooms-katholieke geloofs-gemeenschap met een heel eigen gezicht. Een tikkeltje klassiek, met zeer verzorgde eucharistievieringen en een groeiend aantal kerkbezoekers. In onze zich steeds sneller veranderende wereld neemt bij veel mensen de behoefte toe om kleine oriëntatie-punten in hun leven te vinden. Plaatsen waar een mens even tot rust kan komen, even uit de gejaagdheid van alle dag kan zijn om een moment van rust en bezinning te vinden.


Bovendien zoeken vele gelijkgezinde mensen naar wegen om samen vorm te geven aan hun verbondenheid met elkaar en met hun Schepper. In de oudste parochie van Amstelveen, St. Anna, krijgt deze verbondenheid gestalte. Velen vanuit de oorspronkelijke dorpskern maar ook uit de wijdere omgeving dragen onder leiding van de pastor deze gemeenschap. Het accent ligt op de liturgie en de verkon-diging, op klassieke en toch eigentijdse wijze. Deze plaats van bezinning en verbondenheid met elkaar is onze Annakerk.