Sam’s kledingactie afgelast

Er is contact geweest met de landelijke Sams Kledingactie voor Mensen in Nood en zij achten doorgang van de inzameling onder strikte condities mogelijk.
Echter, in overleg hebben we als coördinatoren besloten om de
Kledinginzameling op 24 oktober NIET TE LATEN DOORGAAN!

Inderdaad zou het volgens de regels kunnen, maar wij achten het niet verantwoord om de grenzen van het toegestane op te zoeken en nu een inzameling te houden, die a priori mensenstromen creëert.

Heel spijtig en lastig maar in deze tijd zijn er nog veel andere problemen die ook om een oplossing vragen.

Misschien ten overvloede, achter de Urbanuskerk in Nes a/d Amstel staat een container waarin jaarrond kleding kan worden gebracht.

Met groet,
Wim Kea, (06-51977368)
Mareke Kniep, coördinator kledinginzameling.

Sam’s Kledingactie nu op 24 oktober


De uitgestelde Kledinginzameling is nu op
zaterdag 24 oktober
van 9.30 – 12.00 uur

Wat nemen wij graag in ontvangst:

kleding (schoon en draagbaar),
schoenen,
huishoudtextiel (handdoeken, lakens, gordijnen, tafelkleden etc.),
brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken of dozen,
brillen apart afgeven.

De inzamelpunten zijn bij:

 • Pelgrimskerk,
 • Augustinuskerk,
 • Urbanuskerk (Bovenkerk),
 • Titus Brandsmakerk,
 • Paaskerk,
 • Kruiskerk.

Opbrengst
wordt m.n. besteed aan schoon drinkwater en sanitair voor 5000 mensen in zuidoost Ethiopië. Juist nu is hygiëne van levensbelang!

We hopen op een mooie opbrengst!

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368 en
Mareke Kniep, tel. 020-6435765/e-mail p.v.dongen@online.nl

Sam’s kledingactie 2020 op 24 oktober

De uitgestelde kledinginzameling is nu op
zaterdag 24 oktober
van 9:30 – 12:00 uur

Wat nemen wij graag in ontvangst:

kleding (schoon en draagbaar), schoenen,
huishoudtextiel (handdoeken, lakens, gordijnen, tafelkleden etc.),
brillen.
Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken of dozen, brillen apart afgeven.

Waar vindt u inzamelpunten:
bij de

 • Pelgrimskerk,
 • Augustinuskerk,
 • Urbanuskerk (Bovenkerk),
 • Titus Brandsmakerk,
 • Paaskerk,
 • Kruiskerk.

Opbrengst wordt m.n. besteed aan schoon drinkwater en sanitair voor 5000 mensen in zuidoost Ethiopië. Juist nu is hygiëne van levensbelang!

We hopen op een mooie opbrengst!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368.

Sam’s kledingactie gaat niet door

Beste allen,

Door de huidige maatregelen tegen het Coronavirus, leek het ons verstandig de geplande Kledingactie van Sam’s K., 

                   in april 2020 niet door de laten gaan.

Dit is besloten in overleg met Mareke Kniep, coördinator namens PKN.
Sam’s Kledingactie organiseert in oktober ook een inzameling, indien mogelijk zullen we daarop aansluiten.

Wilt u zo goed zijn deze mededeling waar mogelijk te communiceren met uw parochianen?

Er volgt nog een bericht met alternatieven voor mensen die hun kleding op korte termijn willen inleveren.

Hartelijk dank voor uw medewerking en blijf gezond!

Met hartelijke groet,

Wim Kea
Coördinator voor Caritas Amstelland.

Voor Mensen in Nood bijna 4.300 kilo kleding ingezameld

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse landelijke kledinginzameling, die op zaterdag 13 april jl. in Amstelveen en Buitenveldert is gehouden heeft 4.280 kilo aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd! De organisatoren van de inzameling danken alle kledinggevers van harte voor hun bijdragen.

De kleding wordt op soort en kwaliteit gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled. De geldelijke opbrengst van Sam’s Kledingactie wordt dit jaar gebruikt voor noodhulp en wederopbouw van tien dorpen op Sulawesi, Indonesië. Dit eiland is getroffen in 2018 door een tsunami en enorme aardverschuivingen, met als gevolg duizenden doden en ontheemden en zeer veel schade. Hulp en ondersteuning is dringend gewenst, dus de bijdrage van deze Sam’s kledinginzameling is zeer welkom!

Deze jaarlijkse kledinginzameling wordt gecoördineerd als oecumenisch project van de Protestantse Diaconie en de Rooms-Katholieke Caritas.

Sam's kledingactie

Opbrengst 2018 Sam’s kledingactie maar liefst 4600 kg

De jaarlijkse kledinginzameling van afgelopen zaterdag 21 april heeft ruim 4600 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd. Alle kledinggevers hartelijk dank! De kleding wordt op kwaliteit en soort gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled, o.a. tot nieuwe kleding. De geldelijke opbrengst van Sam’s Kledingactie 2018 wordt gebruikt voor wederopbouw en herinrichting van elf scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek: zorg voor goede schoolgebouwen en schoolmaterialen en hulp aan onderwijspersoneel.

Deze jaarlijkse kledinginzameling wordt gecoördineerd als oecumenisch project van de Protestantse Diaconie en de Rooms-Katholieke Caritas.

Weer geweldige opbrengst Sams Kledingactie voor Mensen in Nood

De jaarlijkse kledinginzameling die vorige week, zaterdag 6 mei, is gehouden heeft ruim 5700 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd.  Alle kledinggevers, inzamelaars, pr-medewerkers hartelijk dank!

Met de geldelijke opbrengst verleent Cordaid Mensen in Nood dit jaar hulp aan 500 Nepalese gezinnen die in tentenkampen verblijven na verwoestende aardbevingen en overstromingen twee jaar geleden.

Het wederopbouwprogramma bestaat o.a. uit het opzetten van mogelijkheden om zelf weer inkomen te verwerven, de verbouw van gewassen om in eigen voedsel te kunnen voorzien, evenals goede waterbeheersing en de bouw van huizen. Dit alles in samenwerking met een Nepalese partnerorganisatie.

——-

 

Met vriendelijke groet,

Yvonne Teitsma

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

E: communicatie@pga-b.nl

M: 06 37 32 37 11

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

 

Ruim 5100 kilo kleding voor Sams Kledingactie

Ruim 5100 kilo kleding voor Sams Kledingactie voor Mensen in Nood

logo Sam's kledingactieDe jaarlijkse kledinginzameling die op zaterdag 23 april werd gehouden, heeft ruim 5100 kilo kleding en huishoudtextiel opgeleverd. Alle kledinggevers en inzamelaars hartelijk dank!
Met de opbrengst levert Cordaid Mensen in Nood een bijdrage in het beschermen van kwetsbare dorpen tegen overstromingen in Bangladesh, onder andere door het bouwen van degelijke dijken en evacuatiecentra.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op 23 april

logo Sam's kledingactieSam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 23 april a.s. tussen 9.30 en 12.00 uur

Uw (oude) zomer- en/of winterkleding, schoenen en huishoudtextiel kunt u inleveren in gesloten zakken of dozen bij

 • de Paaskerk;
 • Dagcentrum Ons Tweede Thuis (Westwijk);
 • Urbanuskerk;
 • Heilige Geestkerk;
 • Kruiskerk;
 • Titus Brandsmakerk;
 • Augustinuskerk en
 • Pelgrimskerk.

Via gecertificeerde sorteerbedrijven vindt de kleding zijn weg naar markten in Afrika, Azië en Oost-Europa. Mensen in Nood is ook aanwezig bij de vluchtelingenopvang in Griekenland. Dit jaar gaat de financiële opbrengst naar Bangladesh. Daar worden duurzame dijken aangelegd tegen de jaarlijkse verwoestende overstromingen; tevens wordt de bevolking betrokken bij een goede voorbereiding om dergelijke rampen het hoofd te bieden.

Verdere informatie over de actie in Amstelveen en Buitenveldert:
Mareke Kniep, tel. 020 – 6435765 of
Gerard Kolder, tel. 020 – 6410720.
Zie ook  www.samskledingactie.nl 

 Sam's kledingactie