KERK & WMO in Noord-Holland

Uitnodiging voor de tweede netwerkbijeenkomst

Op woensdag 29 april 2015 te Haarlem

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede netwerkbijeenkomst van mensen die én lokaal betrokken zijn bij de vorming van de WMO in de gemeenten én bij een kerk, in de provincie Noord-Holland. Sommige van u hebben zich al opgegeven naar aanleiding van de vooraankondiging van deze bijeenkomst in februari. Met deze uitnodiging willen we ook hen bereiken die wel belangstelling hebben, maar aan wie de aankondiging van deze bijeenkomst is voorbij gegaan. Ook als u de eerste keer niet geweest bent, bent u van harte welkom. De uitnodiging gaat uit van de Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland, de Oecumenische Stichting Maatschappelijk Activeringswerk Noord-Holland (OSMA) en de CaritasDienst Diocesane Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De vorige keer hebben we afgesproken dat het fijn is om twee keer per jaar elkaar te treffen. Het werk en ook het contact met de gemeente moet lokaal gebeuren, maar het is wel goed om van tijd tot tijd van elkaars ervaringen te leren. Dat is ook wat we in deze tweede bijeenkomst willen gaan doen. Er is gelegenheid om in een kleinere groep ervaringen uit te wisselen. Mevrouw Mona Keijzer, lid van de Tweede Kamer voor het CDA is ook aanwezig en luistert mee. Aan het eind van de avond zal zij kort reageren op alles wat gezegd is en voor u de gelegenheid om signalen door te geven. Aan het eind van de bijeenkomst zal Kor Berghuis, adviseur van OSMA, iets vertellen over de nieuwe cursus: Kijken, Zien & Doen, een cursus over het signaleren van noden. Een cursus die we aanbieden omdat in de vorige bijeenkomst meerdere malen is opgemerkt dat we niet altijd goed zicht hebben op wat er speelt. Burret Olde, gemeenteadviseur PKN vertelt iets over de mogelijkheden van Kerk in Actie om kerken die een noodfonds te helpen bij het verbeteren of starten van een noodfonds.

AGENDA

  1. Welkom en kennismaking door Ernst Meyknecht (Caritas)
  2. Doel van deze bijeenkomst
    • Uitwisselen en reflectie op de gevolgen van de veranderingen in het sociale domein
    • Trekken van conclusies met betrekking tot gezamenlijke actie of ondersteuning
  3. Korte inleiding over de eerste maanden na de invoering van de Wmo en andere regelingen door Kor Berghuis
  4. Uitwisselen van de eerste ervaringen en kleine groepen.
  5. Reflectie op de uitkomsten van de gesprekken door mevrouw Mona Keijzer, lid van de Tweede Kamer voor het CDA.
  6. Afspraken

PRAKTISCH

Datum: woensdag 29 april 2015
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats Nieuwe Groenmarkt 22
2111 TW  Haarlem
Telefoon: 023 – 534 28 91

Aan- en afmelding

In verband met de logistiek is het prettig als u uw aanwezigheid definitief wilt bevestigen of als u aangeeft niet te kunnen. U kunt dat doen bij: Ernst Meyknecht, Diocesane Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Telefoon: 023 – 511 26 00

Bereikbaarheid Stem in de Stad

Auto

Parkeren in parkeergarage Raaks, Zijlvest 45 te Haarlem
Lopen: Richting Centrum via Zuidstraat, linksaf Gedempte Oude Gracht op Bij tweede straat rechtsaf de Zijlstraat in, Na 50 meter links de Nieuwe Groenmarkt. Ongeveer 10 minuten lopen.

Openbaar Vervoer

Vanaf station NS , richting centrum, Kruisweg en Kruisstraat aflopen tot aan de HEMA, Rechtsaf de Nieuwe Groenmarkt op Nr. 22 is Stem in de Stad. Ongeveer 10 minuten lopen.