overige Christelijke Kerken

GKIN Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) Amstelveen

Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk
Bouwerij 52,
1185 XX Amstelveensecretaris.am@gkin.org
zondag 14.00 uur, Nederlands, Indonesisch
www.gkin.org/

Perki Gemeente Amstelveen klik hier voor details
Christelijk Gereformeerde Kerk Koningin Julianalaan
Ouderkerk a/d Amstel
496 43 67
zondag 9.30 uur en 16.00 uur
Crossroads International Church Amstelveen College
Startbaan 12
Amstelveen
541 88 12
zondag 10.00 uur (Nederlands) en 11.40 uur (Engels)
020 – 545 1444
www.xrds.nl
Doopsgezinde Gemeente De doopsgezinden in Amstelveen behoren tot de verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.
Belangrijk voor doopsgezinden is dat men gedoopt wordt op volwassen leeftijd, nadat een persoonlijke geloofsbelijdenis is afgelegd. Doopsgezinden worden ook wel Mennisten of Mennonieten genoemd, naar de grondlegger Menno Simonsz (1496-1561). Elke gemeente is autonoom, samen vormen ze een broederschap. Belangrijke thema’s voor doopsgezinden zijn: verzoening, geweldloosheid, vrede, dienstweigeren en conflictpreventie.predikant: vacantsecretariaat: T. Dade, Jacob de Graaflaan 46,
1181 DD Amstelveen,
(020) 645 16 10 website:www.vdga.nlcontact: secretaris@vdga.nl
Duitse Evangelische Gemeente J.J. Viottastraat 44,
Amsterdam
673 25 22
1e en 3e zondag van de maand 10.30 uur
CAMA gemeente (evangelisch) Samenkomsten:
Keizer Karelcollege
Elegast 5
10:00 uur
Voor meer informatie: 020-345 47 68
www.cama-amstelveen.nl
Stadhartskerk Amstelveen Samenkomsten:
De Schakel,
Keizer Karelweg 94b,
1185 HX Amstelveen,
zondag: 10.30 uur.Contact:
Postbus 1256,
1180 AC Amstelveen
www.stadshartkerk.nl
informatie@stadshartkerk.nl
Gereja Utusan Kristus
(Christus’ Afgezanten Kerk)
Pelgrimskerk,
Van Boshuizenstraat 125,
1082 BA Amsterdam
617 36 32
zondag 13.30 uur, Indonesisch, Nederlands
Grenshospitium pastoraat contact:
F. van Melle
020 – 577 47 31
Japanese Christian Fellowship Church in the Netherlands Pauluskerk
Wolffert van Borselenweg 116
1181 PJ Amstelveen
665 94 70
zondag 14.30 uur Japans
R.K. Japanse Gemeenschap Titus Brandsmakerk
Westelijk Halfrond 1-A
1183 HN Amstelveen
641 63 01
eerste zondag van de maand
12.30 uur Japans
Korean Reformed Church in the Netherlands Immanuëlkerk,
De Ruyschlaan 147,
Amstelveen
0297 – 53 49 35
zondag 11.00 uur
Koreaans, Engels per koptelefoon
Nederlands Gereformeerde Kerk Immanuëlkerk,
De Ruyschlaan 147,
1181 PE Amstelveen.
Diensten:
zondag 9.30 uur en 17.00 uur
www.ngk.nl
Nieuw- Apostolische Kerk Burgemeester Haspelslaan 133
Amstelveen
640 94 54
zondag 10.00 uur
en woensdag 20.00 uur
Pastoraat Studerenden Buitenland contactadres:
Ds. J. Meyer
020 – 693 72 94
Remonstrantse Broederschap De broederschap is een klein, niet dogmatisch kerkgenootschap, ontstaan in de 17e eeuw en van vrijzinnige signatuur. De Amstelveense Remonstranten zijn lid van de gemeente in Amsterdam.
Sinds eind 1998 pesenteren de remonstranten en de vrijzinnig hervormden in Amsterdam zich samen als Vrijzinnig Centrum Vrijburg.
Vrijburg is ook de naam van het maandblad.predikant:
ds. Tom Mikkers,
secretariaat:
J.M.A. Kleyn-Höfelt, Hendrik van Borsselenkade 28, 1181 AX Amstelveen.
(020) 643 35 68website: www.vrijburg.nl
Schipholpastoraat contactadres:
Ds. A. v.d. Hart
020 – 601 26 66
of 020 – 601 25 67
Uilenstede-pastoraat M.P. Wensel (Ev.-Luth.)
020 – 641 48 24
Volle Evangeliegemeente
De Wijngaerdt
Wijkcentrum Westend
Westwijkplein 3
Amstelveen
647 29 03
zondag 10.00 uur
www.veg-dewijngaerdt.nl
Vrijzinnige Geloofs-gemeenschap NPB Deze is geworteld in het vrijzinnig christendom, dat wordt geken-merkt door vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagszaamheid. Midden in de steeds veranderende samenleving laat NPB (Nederlandse Protestantenbond) zich inspireren door die religieuze en wijsgerige bronnen, die geloof, hoop en liefde voeden.

predikant:
Ds. A.D. Romeijn,
G. van Aemstelstraat,
1091 TB Amsterdam.
(020) 663 16 19

secretariaat:
A. de Mare-Hopman, Straat van Mozambique 3,
1183 GP Amstelveen. (020) 645 10 31

Zevende-Dag Adventisten Johanneskapel
Amsterdamsweg 311
Amstelveen
643 23 45
zaterdag 11.00 uur

Geef een antwoord