Raad van Kerken Nederland

In 1935 werd in de Utrechtse Domkerk de Oecumenische Raad in Nederland opgericht als een van de eerste ter wereld. In 1946 kwam de Oecumenische Raad van Kerken. De tweede Raad was de voorloper van de huidige Raad van Kerken in Nederland, die op 21 juni 1968 werd opgericht, en waartoe ook de Rooms-Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerken toetraden.

In de Raad ontmoeten de vertegenwoordigers van de kerkelijke beleidsorganen elkaar. De kerken zijn samen de verplichting aangegaan om zich te beraden op mogelijkheden van gemeenschappelijk spreken en handelen. Het gaat om kerken, niet om organisaties of bewegingen van christenen.
De Raad is geen federatie, ook geen ‘kerk in wording’, evenmin een vrijblijvend platform. Momenteel is een proces van herbezinning gaan de op de toekomstige rol van de Raad van Kerken in het nieuwe millennium.
De Raad heeft contacten met de Wereldraad, maar ook met het
Secretariaat voor de Eenheid in Rome.

Er zijn onderafdelingen die zorg dragen voor de uitvoering van het gemeenschappelijke werk. De Raad organiseert kerkendagen rond actuele thema’s, zoals in 1989 in Utrecht, in 1992 in Amersfoort en in 1998 rond het thema Verzoening in Kampen. Belangrijke programma’s van de Raad zijn de campagne ‘de arme kant van Nederland’ en de inspanningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Algemeen secretaris is ds. Ineke Bakker.

www.raadvankerken.nl

Geef een antwoord