Wereldraad van Kerken

Om de eenheid onder christenen te bevorderen is in 1948 de Wereldraad van Kerken opgericht in Amsterdam. De eerste Secretaris-Generaal was de Nederlander Dr. W.A. Visser ‘t Hooft. Er zijn meer dan 300 lidkerken.
De Rooms-Katholieke Kerk is geen lid, maar er is wel een goede samenwerking. In de Wereldraad zijn verschillende reeds bestaande oecumenische stromingen samengevloeid. Hoogtepunten zijn de assemblees, waar de lidkerken samenkomen om het beleid te bespreken. De thema’s waren tot nu toe:

De wanorde van de mensen en het plan van God Amsterdam, 1948
Jezus Christus, de hoop van de wereld Evanston, 1954
Jezus Christus, het licht van de wereld New Delhi, 1961
Zie, Ik maak alle dingen nieuw Uppsala, 1968
Jezus Christus bevrijdt en verenigt Nairobi, 1975
Jezus Christus, het licht van de wereld Vancouver, 1983
Kom, Heilige Geest, vernieuw de hele schepping Canberra, 1991
Keer u tot God en verblijd uin de hoop Harare, 1998

De Wereldraad heeft een aantal belangrijke programma’s in werking gezet, waaronder het Concept van de Verantwoordelijke Maatschappij (JSPS), het Programma ter Bestrijding van Racisme (PCR) de bezinning op de Doop, Eucharistie en Ambt (BEM), het Conciliar Proces voor Vrede, Ge- rechtigheid en Heelheid van de Schepping (JPIC), Gaven Delen Wereld- wijd, de dialoog met andere godsdiensten en het (inmiddels afgesloten) oecumenisch decennium Kerken Solidair met Vrouwen. Op de assemblee worden niet alleen de presidenten van de Wereldraad gekozen maar ook de leden van het Centrale Comité, het bestuur van de Wereldraad. We zijn er trots op dat onze stadgenote Wies Houweling -predikant van de Willem de Zwijger Kerk in Amsterdam- op de Assemblee van Harare gekozen is tot lid van het Centrale Comité. We laden haar even aan het woord:

Welke betekenis heeft de wereldoecumene nu voor de plaatselijke kerken? De inspiratie die uit de wereldwijde oecumene voortkomt zal er zeker een plaats kunnen hebben. Vroeger aten de meeste mensen in Nederland elke dag aardappelen, vlees en groenten. Toen kwam er wel eens een bordje macaroni of rijst bij. Nu eten we gerechten uit Japan, Italië, China en Zuid-Amerika. Je zou kunnen zeggen dat de meeste kerken nog steeds aardappelen vlees en groenten eten. Lekker, maar je wilt tegenwoordig ook wel eens iets anders. In religieus opzicht is het ook vaak het andere dat trekt. Veel mensen zoeken het buiten de kerk. Als christenen hebben we een beperkt aanbod, maar we hebben heel veel inspiratie in huis. We zouden ons aanbod op het gebied van spiritualiteit kunnen vergroten. Er zijn liederen, verhalen, symbolen en acties van mensen over heel de wereld beschikbaar die ons elke zondag een klein voorbeeld kunnen geven van een manier van geloven in een andere cultuur. Zo wordt de deur even op een kier gezet en het licht valt naar binnen. Dan zijn we niet alleen die ene speciale gemeente, maar ook onderdeel van een wereldwijde beweging: samen maken we deel uit van het grote lichaam, waar alle christenen op aarde deel van uitmaken en waarvan Christus het hoofd is.

contact:

www.raadvankerken.nl
Raad van Kerek in Nederland
Kon. wilhelminalaan 5
3818 HN Amersfoort
033 – 6533844

uitgave van wereldraad

kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en moed

klimaatverandering: het moment van de waarheid
te bestellen bij bovenstaand adres.
projectgoep Kerk en milieu:www.kerkenmilieu.nl

Geef een antwoord